La oss gå til null

Se for deg morgendagens byggebransje

Null diskriminering, null avfall, null kompromisser når det gjelder å redusere vårt karbonavtrykk... Soprema ønsker å overvinne dagens og morgendagens utfordringer ved å fokusere på mennesker først, sirkulær økonomi og å bygge for fremtiden.  

Med disse tre pilarene og FNs bærekraftsmål som rettesnor ønsker vi å få til et paradigmeskifte blant alle interessenter i byggebransjen. Sammen kan vi skape en bærekraftig økonomisk modell som fremmer de ansattes helse og velvære, gjenbruk av materialer, lavkarbonløsninger og andre viktige bærekraftsforbedringer.

Last ned bærekraftsrapporten vår

"Vi er i en unik posisjon til å levere komplette systemer, der vi tar hånd om hele prosessen fra forskning og utvikling til produksjon og distribusjon. Det er denne kombinasjonen som skiller oss ut - det er her merverdien vår ligger."

 ANDRÉ OLSSON, ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SOPREMA NORGE

Prosjektene våre taler for seg selv

Våre blå, gule, grønne og røde tak er allerede en viktig del av løsningen på den globale oppvarmingen og effekten av urbane varmeøyer - med blå tak som muliggjør oppsamling av regnvann, gule tak for solenergiproduksjon, grønne tak for vegetasjon og takdrenering, og røde tak med rekreasjonsområder.

Sopremas hovedkvarter: positiv innvirkning på mennesker og planeten

Les mer om vårt hovedkontor Le Grand Charles i Strasbourg i Frankrike, som er et godt eksempel på hvordan vi bruker våre løsninger til å redusere blant annet energiforbruket.

Annelunds tak: 5000 m2 vanntetting og Sedum-installasjon

Vi hjälpte även Annelunds tak att anlägga 5000 m2 tätskikt och läggning av sedum som är speciellt framtagna för gröna tak.

Sopralene Garden 5800
Sopralene Garden 5800

Bruker du fremtidssikker og miljøvennlig isolasjon?

För att kunna bygga för framtiden behövs högkvalitativa produkter för alla typer av isolering. Läs mer om våra miljövänliga isoleringsmaterial och hur du kan använda dig av framtidsäker och hållbar isolering.

Så når vi noll, genom tre pelare

För att nå våra mål och bekämpa klimatförändringarna har vi etablerat tre fokusområden – våra så kallade pelare: människor i första hand, cirkulär ekonomi och bygga för framtiden.

Menneskene først 

De ansattes helse og velvære er en topp prioritet for Soprema Group. Vår «mennesker først»-tilnærming omfatter alt vi gjør for å fremme en kultur preget av samfunnsansvar (CSR), kvalitet, helse, miljø og sikkerhet (QHSE) samt kunnskapsdeling og kompetanseutvikling. 

Sirkulær økonomi 

Vårt fokus på sirkulær økonomi omfatter arbeidet vårt for å oppnå bedre avfallssortering og avfallsreduksjon: øke andelen biobaserte og resirkulerte materialer, samt utvikle og implementere resirkuleringsprosesser. Sammen med andre bærekrafttiltak for å lukke kretsløpet. 

Bygge for fremtiden 

Når det gjelder å bygge for fremtiden, har vi som mål å redusere, gjenbruke og resirkulere materialene våre: tilby innovative løsninger som oppfyller og til og med forutser kundenes krav, øke produksjonen av fornybar energi, digitalisere verktøyene våre og redusere klimagassutslippene. 

Lokale aktiviteter i SOPREMA Norge

For å nå målene våre og bekjempe klimaendringene har vi etablert tre fokusområder - våre såkalte søyler: mennesker først, sirkulær økonomi og å bygge for fremtiden.

Personlig og faglig utvikling

Vi tilbyr interne og eksterne mentor- og opplæringsprogrammer som er skreddersydd for våre ansattes roller, personlige utviklingsbehov og karrieremål. Alle kan foreslå coaching- eller opplæringsøkter for sin leder. De kan være produkt- eller verktøyrelaterte og spenne fra opplæring i digital markedsføring til sikkerhetskurs for gaffeltrucker, fra CAD-timer til en master i sirkulær økonomi eller et kurs for å bli sikkerhetsrådgiver for farlig gods. Vi har personlige utviklingsplaner (PDP-er) for alle ansatte, og vi diskuterer jevnlig fremgangen deres og følger opp utviklingen deres. På denne måten fremmer vi kontinuerlig læring.

I tillegg kan alle som deltar i vårt personalstøtteprogram, få hjelp og støtte døgnet rundt, både i faglige og private spørsmål. Takket være dette initiativet har medarbeiderne våre rask og direkte tilgang til personlig hjelp i alle situasjoner.


Avfallshåndtering på kontoret

Avfallshåndtering er viktig for å opprettholde et miljøbevisst kontormiljø, og Soprema fokuserer derfor på å redusere, gjenbruke og resirkulere. For å oppmuntre de ansatte til å minimere avfallet har vi plassert ut resirkuleringsbeholdere på ulike steder rundt om på kontorene, der de ansatte kan sortere resirkulerbart materiale. Vi gjennomfører også regelmessige avfallsvurderinger ved hjelp av CSR-kompatibel programvare, slik at vi kan identifisere forbedringsområder og sikre at vi overholder regelverket for avfallshåndtering. Mer spesifikt har vi som mål å oppnå 50 % resirkulerbart avfall innen 2027.


Strategi for bærekraftige spesifikasjoner

Byggebransjen tar i økende grad ansvar for produksjon, bruk og gjenbruk av byggematerialer, resirkulering og gjenbruk av produkter og håndtering av karbonutslipp. Det er stor etterspørsel etter reversible og lavkarbonkonstruksjoner. Vi har tilpasset spesifikasjonsstrategien vår deretter, og introduserer arkitekter, byggherrer, entreprenører, installatører og andre interessenter for smarte, reversible byggesystemer.

Den mest bærekraftige byggemetoden er å bruke produkter på en måte som gjør det mulig å demontere dem ved slutten av bygningens levetid og gjenbruke dem i nye prosjekter. Gjenbruk eller resirkulering er et alternativ B, som bare bør vurderes når gjenbruk ikke er mulig. Vi har som mål å utvikle en logistikk-kjede for gjenbruk og oppgradering/gjenvinning av EPS, CPS, bitumenmembraner og andre SOPREMA-produkter.


Sertifiseringer

Endelig er det flere bærekraftsertifiseringer som er avgjørende i de nordiske landene. Fra 1. januar 2023 må alle produkter som brukes i bygg større enn 1000 m2, ledsages av en miljøvaredeklarasjon (EPD). For de fleste av produktene våre finnes de nødvendige dokumentene som beskriver miljøpåvirkningen, men vi må utvide denne praksisen ytterligere.

Høsten 2012 ga EU-kommisjonen utvidede mandater til de tekniske komiteene i Comité européen de normalisation (CEN, den europeiske standardiseringsorganisasjonen). Disse krever nå at det innføres testmetoder og grenseverdier for lekkasje av stoffer fra byggevarer. Vi arbeider derfor med å skaffe de nødvendige sertifikatene som beviser at membranene våre ikke inneholder noen farlige stoffer.

Endelig undersøker vi mulighetene for å få Svanemerket, det mest anerkjente miljømerket i Norden, som tildeles produkter og tjenester som oppfyller ambisiøse miljøkriterier. Bitumenmembraner er ikke godkjent for Svanemerking, men de kan godkjennes for bruk i svanemerkede bygninger. Derfor jobber vi med å få membranene våre registrert for Svanemerket.

Mange av de ovennevnte sertifikatene vil gjøre det mulig for oss å delta i DGNB eller Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, et tysk sertifiseringssystem som er internasjonalt anerkjent som en av de mest avanserte globale referansene for bærekraft.


Dele Sustainability | SOPREMA Norge