Om SOPREMA

Building for life.

SOPREMA Group: en framgångsrik historia

Helt siden 1908 har SOPREMA skapt innovative og bærekraftige løsninger for vanntetting, isolering, lydisolasjon og beplantning for entreprenører innen sektorene taktekking, bygningskonvolutt og anleggsarbeid. Vi forbedrer menneskers velvære og beskytter miljøet deres.

Hvorfor SOPREMA Norge?

Kvaliteten på SOPREMAs produkter har vært kjent og respektert over hele verden i over 100 år. Produktene våre løser utfordringene relatert til tetningssjikt til alle typer bygninger. Med et team av erfarne produsentrepresentanter og teknologiutdannede ansatte, opprettholder SOPREMA sitt sterke forhold til arkitekter, konsulenter og entreprenører som vet at de har valgt en tetningssjiktløsning av ypperste kvalitet.

För att effektivt kunna möta den nordiska marknadens stigande efterfrågan och för att komma ännu närmare kunderna beslutade SOPREMA GROUP att etablera sig i Skandinavien. SOPREMA AB heter det nya dotterbolaget till SOPREMA GROUP. Företaget ligger i Helsingborg och har varit igång sedan juni 2011. SOPREMA AB erbjuder SOPREMAS produkter, erfarenheter och kunskaper om de svenska, norska, finska, danska och isländska marknaderna.

Soprema Nordeuropa

SOPREMA Norge er en del av forretningsenheten SOPREMA Nord-Europa, med hovedkontor i Grobbendonk i Belgia.

De respektive avdelingene gir de lokale kundene støtte, hjelp og veiledning når de skal velge de beste løsningene for akkurat sine prosjekter. Det lokale SOPREMA-kontoret kan støtte seg på den samlede erfaringen og kunnskapen som finnes i hele SOPREMA-GRUPPEN.

Building for life.

Vi forbedrer menneskers velvære ved å beskytte miljøene deres med innovative og bærekraftige løsninger for entreprenører.

Et hundre år gammelt selskap forstår sin betydelige innflytelse innenfor fagfeltet sitt, og den viktige rollen det spiller for fremtiden. Det er denne overbevisningen som får SOPREMA til å fremme ansvarlige byggemetoder og mer bærekraftige og robuste miljøer over hele verden.

Det vi gjør i dag, har innvirkning på fremtiden, og vi har et felles ansvar for å sørge for at denne innvirkningen er positiv.

Jorden er hjemmet vårt, og vi må gjøre alt vi kan for planetens ve og vel.

Verdier

Entreprenørskap, innovasjon og suksess

Det er medarbeiderne våre som har æren for selskapets innovasjon og kontinuerlige fremgang. De tar initiativ, setter seg høye mål, samarbeider ambisiøst og utnytter entreprenørånden og viljen sin til å lykkes, ved å betjene og beskytte lokalsamfunn med reelle løsninger på viktige utfordringer.

Respektfull av natur

Integritet, rettferdighet, lydhørhet og respekt er hjørnestenene i forholdene våre til kunder, samarbeidspartnere og lokalsamfunn. Vi vil gjerne lære av alt vi gjør, og vi griper enhver mulighet til å forbedre oss og bli flinkere.

Våge å bry oss

Det å lede ved å gå foran med et godt eksempel handler ikke bare om å vise mot, men også om å bygge et sterkt team, fremme samarbeid og utvikle varige og oppriktige relasjoner. Dette innebærer å våge å tenke lenger inn i fremtiden, forutse behov, bryte med etablerte normer og prioritere andres langsiktige velvære i både beslutninger og handlinger.

Bygge en bedre fremtid

Bevisst og ansvarlig bygging forutsetter grundighet, utholdenhet og pålitelighet. Vi har gjort dette i over hundre år nå, og det skal vi fortsette med, på en både smart og miljøvennlig måte. Målet er å sette nye standarder for bransjen og være ledende i utviklingen av fagfeltet vårt.

Dele Om SOPREMA Norge