SOPRALENE GARDEN 5800

Sku
Tetningssjikt av elastomermodifisert bitumen som inneholder et rothemmende stoff og er forsterket med polyesterarmering.

Send dokumentet