SOPRALENE MF 5500

Sku
Membran/brumembran av elastomermodifisert bitumen med brannhemmende tilsetningsstoffer som er forsterket med polyester komposittarmering.

Send dokumentet